Həyatın hər anı üçün aforizmlər

Həyatın hər anı üçün aforizmlər

1. Silgidən istifadə etmədən şəkil çəkmək sənətinə Həyat deyilir. 2. Həyatda kimə görə deyil, nəyə görə yaşadığını fikirləş. 3. İnsan kəsrə bənzəyir; Surət onun həqiqətdə necə olması, Məxrəc isə onun özü barədə nə düşünməsidir. Məxrəc böyüdükcə kəsrdə kiçilir. 4. Həyatda 2 cür dəli var: